Al jarenlang onze specialiteiten

Luxe vlees

Prijs: € 11,98
Prijs: € 9,98
Prijs: € 13,98
Prijs: € 49,98
Prijs: € 39,98
Prijs: € 29,98

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Slagerij Schell.

Altijd gunstig geprijsd

Prijs: € 9,98
Prijs: € 11,98
Prijs: € 4,98
Prijs: € 7,98

Maximaal voordeel

1,5 KILO € 5,98

3 KILO € 5,98

3 KILO € 11,98

KILO € 5,98